Headerbild

Ridklubben i Grästorp

Välkommen till oss!

Tävling

Anläggningsskiss Dressyr

Anläggningsskiss hoppning

Vi älskar att arrangera tävlingar på vår fina anläggning!
Vill ni vara med i vårt grymma tävlingsgäng eller undrar något så kontakta tävlingsansvarig Linnea Söderqvist 073-0763056.

Större tävlingar
På både vår och höstsäsongen brukar arrangera en hopp och en dressyrtävling på lokal nivå. Tävlingstillfällen hittar ni i Tävlingsdatabasen-TDB

Mindre tävlingar
Klubbtävlingar och pay and jump/ride har vi ca 2st på vårsäsong och 2st på höstsäsong. Dessa skriver vi om på sociala medier

Instagram: @ridklubbenigrastorp och @us_rig_
Facebook: https://www.facebook.com/rkgrastorp